Kaikki verstaamme työntekijät ovat toimineet pianonvirityksen ammattilaisina niin kodeissa, kouluissa musiikkioppilaitoksissa kuin konserttisaleissakin. Yhteensä meillä on työkokemusta jo yli 90 vuotta! Piano on mekaaninen laite, joka tarvitsee huoltoa.

PIANO ON HYVÄ VIRITTÄÄ VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA.

Pianon säännöllinen virittäminen ja huoltaminen on tärkeää myös soittajan näkökulmasta. Hyvin viritetty ja huollettu soitin antaa soittajalle enemmän mahdollisuuksia. Epävireisellä pianolla harjoittelu on kärsimystä niin soittajalle kuin sen kuuntelijallekin.

MIKÄ SAA SOITTIMEN EPÄVIREESEEN?

Lämpötilan vaihtelut?

Vain jonkin verran. Huonelämpötilat vaihtelevat vain muutamia asteita ja pienen vaihtelun aiheuttama lämpölaajeneminen rungossa tai kielissä ei käytännössä vaikuta kovin paljon.

Ilmankosteuden vaihtelut?

Kyllä, erittäin paljon. Ilmankosteuden lisääntyessä puusta rakennettu äänipohja turpoaa, ja kielet kiristyvät, jolloin niiden sointikorkeus nousee. Ilman kuivuessa käy päinvastoin.

Soittaminen?

Kyllä, jonkin verran. Soittaminen muuttaa viritystä jonkin verran.

Kielilankojen venyminen?

Kyllä. Erityisesti uusissa soittimissa tapahtuu kielilankojen merkittävää venymistä. Vanhemmissa soittimissa venyminen on vähäisempää.