Kosketinsoitin on yleisnimitys kaikille koskettimistolla soitettaville soittimille. Vaikka kosketinsoittimet nimenomaan koskettimistonsa johdosta muistuttavat toisiaan, ovat ne sekä toimintaperiaatteeltaan että luonteeltaan hyvin erilaisia.

Kosketinsoitinten ääni esimerkiksi synnytetään hyvinkin erilaisin tavoin. Pianossa äänen synnyttää vasara lyödessään kieleen, cembalossa taas ”kynsi”, joka koskettimen ohjaamana ”näppäilee” kieliä. Uruissa ja urkuharmoonissa ääni syntyy ilmapatsaan värähtelystä tai, kuten syntetisaattoreissa ja vaikkapa Hammond –uruissa, ääni syntyy sähköisesti.

Nykyään kosketinsoittimista puhuttaessa yleensä tarkoitetaan pianoa, keyboardia (kiippari) tai syntetisaattoria.


Pianot voidaan jakaa akustisiin ja digitaalisiin pianoihin tai flyygeleihin. Akustisten pianojen ja flyygeleiden välinen ero on itse asiassa varsin suuri, mutta eroja on myös digitaalisten pianojen ja flyygeleiden välillä. Kalliimpia digitaalipianoja ja flyygeleitä kutsutaankin hybrideiksi. Niissä nimenomaan koneistot ovat samanlaisia kuin akustisissa soittimissa, kun taas edullisemmissa digitaalipianoissa koneisto jäljittelee aidon kosketinkoneiston toimintaa.

Hybridi-pianoja on kahdenlaisia. Akustisia pianoja ja flyygeleitä, joissa ”lisävarusteena” on digitaalinen soitin. Tämän lisäksi on myös hybridejä, jotka koneistoltaan ovat täysi akustisten kaltaisia, mutta niistä puuttuvat kielet.

Jäljittelevällä koneistolla varustetut digitaalipianot ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja akustisille esikuvilleen. Niiden koneistot toimivat kuitenkin samalla tavalla riippumatta siitä, muistuttaako soitin ulkonäöltään pianoa tai flyygeliä.

Muut sähköiset kosketinsoittimet


Kosketinsoittimia kutsutaan usein syntetisaattoreiksi, syntikoiksi, syniksi, keyboardeiksi tai kiippareiksi. Syntetisaattorit ovat käytännössä ammattikäyttöön tarkoitettuja soittimia, jotka on lähinnä tehty bändi- ja studiokäyttöön.
Tutustu syntetisaattoreihin>>

Usein musiikin harrastaja tarkoittaa syntetisaattorista puhuessaan kuitenkin sähköistä kosketinsoitinta, keyboardia tai ”kiipparia”. Sanalle ei koskaan ole vakiintunut virallista suomenkielistä termiä.

Karkeasti syntetisaattorit ja keyboardit voidaan erotella seuraavasti:

Keyboard
- Omat kaiuttimet
- Valmiita soitinääniä
- Säestysautomatiikka
- Sekvensseri
- Sämplätyt soitinäänet
- Ei juurikaan mahdollisuutta muokata soitinääniä
Tutustu keyboardeihin>>

Syntetisaattori
- Ei kaiuttimia
- Ei säestysautomatiikkaa
- Valmiita soitinääniä
- Mahdollisuuus ”rakentaa” ääniä
Tutustu syntikoihin>>

Tunnetuimpia kosketinsoitinten valmistajia ovat tänä päivänä Yamaha ja Casio. Tunnettuja syntetisaattoreiden valmistajia ovat Yamaha, Roland, Clavia