Pianon ja flyygelin huolto

Pianon ja flyygelin huolto

Piano on monimutkainen mekaaninen laite, jonka soivan osan muodostavat tiukalle pingotetut teräslangat ja puusta valmistettu äänipohja. Koskettimien ja koneiston välityksellä ne saatetaan soimaan soittajan toiveiden mukaisesti.

Teräslangat, kielet, ovat päistään kiinni runkoraudassa. Ne kulkevat tallan yli, joka puolestaan makaa kiinnitettynä äänipohjaan. Äänipohja on kaarelle jännitetty ohut puukansi, jonka siihen välittyvä energia saa resonoimaan. Äänipohja vahvistaa kielilangan värähtelyn tuottaman äänen.

Jousisoittimissa kuten sellossa tai viulussa, kielet ovat tallan kohdalla korkeimmillaan. Näiden soittimien kansi on tallan alla muodoltaan kupera. Pianossa ja flyygelissä on periaatteeltaan täysin vastaava rakennne. Jousisoittimiin verrattuna on pianoissa ja flyygeleissä kielilankojen lukumäärästä johtuen pitkät tallat. Jousisoittimien kuperaa kantta vastaa siis äänipohja.

Jokaiselle koskettimelle on oma mekanisminsa. Kun kosketinta painetaan, seuraa monivaiheinen tapahtuma. Koskettimen päässä oleva pilottiruuvi nostaa pääjäsentä, työtäjä nostaa vasaran istukkaa, löysäyspuppa pakottaa työntäjän istukan alta pois, pääjäsenen lusikka nostaa sammuttajan pois kieleltä, vasara törmää kieleen ja ponnahtaa takaisin, koppari nappaa vasaran tarkalleen oikealla kohtaa kiinni. Kosketinta päästettäessä jousi palauttaa työntäjän uudelleen istukan alle uutta liikettä varten ja sammuttajahuopa pysäyttää kielen resonoinnin. Kaikki vaiheet tarkalleen oikealla hetkellä. Näiden lisäksi lukemattomien muiden asioidenon tapahduttava tarkasti oikein ja täsmällisesti ajoitettuna, jotta saavutettaisiin koneiston moitteeton toiminta sekä tasainen ja hyvä soittotuntuma.

Soinnin puhtaus

Virityksessä kiristetään tai löysätään soivaa kielilankaa ja näin sen taajuutta eli sointikorkeutta nostetaan tai lasketaan. Kaikkien kielilankojen on soitava juuri oikealta korkeudelta tai ääni on epäpuhdas ja muodostuu riitasointuja. Kielilankoja on yli 200 kpl. Virityksellä siis vaikutetaan soinnin puhtauteen.

Äänensävy

Äänen terävyys, pehmeys tai äänen voima johtuvat enimmäkseen vasaroiden huovasta, sen kovuudesta ja oikeanlaisesta elastisuudesta. Äänensävy muuttuu vasaran kulumisen johdosta epätasaisesti. Vasaroiden kunnostus ja äänensävytys eli intonointi kuuluvat olennaisesti soittimen huoltoon.

Soittotuntuma

Mekaniikan oikea ja täsmällinen toiminta antaa hyvän ja tasaisen soittotuntuman. Koneiston säädöillä saadaan kaikki mekanismin toimintavaiheet täsmälleen oikea-aikaisiksi. Pedaalien tulee toimia oikein, kevyesti ja äänettömästi. Äänen on myös loputtava, kun kosketin tai pedaali vapautetaan. Pianossa sammuttajahuopatyynyt pysäyttävät kielten värähtelyn täsmällisesti ja ilman sivuääniä. Näin ollen on ymmärrettävää, että niiden täytyy olla oikein säädetyt.

Mikä saa soittimen epävireeseen?

Lämpötilan vaihtelu vaikuttaa vireyteen jonkin verran. Huonelämpötilat vaihtelevat kuitenkin vain muutamia asteita ja pienen vaihtelun aiheuttama lämpölaajeneminen rungossa tai kielissä ei käytännössä vaikuta kovinaan paljon.

Kosteuden vaihtelu vaikuttaa vireyteen. Kosteuden lisääntyessä puusta rakennettu äänipohja turpoaa, ja kielet kiristyvät, jolloin niiden sointikorkeus nousee. Kuivuuden lisääntyessä käy päinvastoin.

Soittaminen muuttaa sekin viritystä jonkin verran.

Erityisesti uusissa soittimissa tapahtuu kielilankojen venymistä, joka vaikuttaa vireeseen. Vanhemmissa soittimissa venyminen on vähäisempää.

Mikä muuttaa koneiston säätöjä?

Koneisto on rakennettu tarkasti työstetyistä puu-, verka-, huopa-, nahka- ja metalliosista. Suuri puu- ja kangasosien määrä altistaa koneiston kosteuden muutoksille. Osat turpoavat, kutistuvat tai vääntyilevät. Käytön myötä jouset löystyvät ja kankaat painuvat. Koneiston puuta vasten olevat lukuisat ruuvit löystyvät ajan myötä. Tämä löystyminen aiheuttaa sivuääniä, sekä osien liikkumista. Lisäksi normaali kuluminen kaikissa osissa muuttaa koneiston säätöjä.

Kuinka usein soitinta on huollettava?

Normaalisti suositellaan, että kotipianot viritetään ja tarkastetaan/huolletaan kerran vuodessa. Konserttiflyygeleitä viritetään ja säädetään tarvittaessa vaikka joka päivä, jos ne ovat esitys- tai nauhoituskäytössä. Lisäksi ne säädetään säännöllisesti kaikilta osin.

Huollon tarve vaihtelee olosuhteista ja käytöstä riippuen suuresti.

Lisäksi soittajan vaatimustaso vaikuttaa huoltotarpeisiin.

Soittimia käytetään erilaisissa tiloissa ja olosuhteissa ja käyttömäärät vaihtelevat suuresti. Huoltoasioista kannattaa neuvotella kokeneen valtuuttamamme virittäjän kanssa. Tälläinen henkilö osaa räätälöidä soittimellenne sopivan ja tarkoituksenmukaisen pitkän tähtäimen huolto-ohjelman