Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: F-Musiikki Oy
Y-tunnus: 1103873-3
Osoite: Antaksentie 4, 01510 Vantaa
Puhelin: 010 320 7300

2. Rekisteriasiat
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa asiakaspalvelumme osoitteessa
info@f-musiikki.fi , 010 320 7300

3. Rekisterin nimi
F-Musiikki markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Osoite
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan F-Musiikki Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.