Yamaha SILENT -pianon (SH3) perustana toimii ammattipianistien jo vuosikymmenet arvostama akustinen Yamaha pystypiano tai -flyygeli. SILENT -pianon kehittynyt hybridirakenne sulauttaa korkeatasoisen akustisen pianon ja innovatiivisen digitaalitekniikkan ainutlaautisen sulavaksi kokonaisuudeksi. 

 

SILENT -tilassa vasara pysäytetään mekaanisesti juuri ennen iskua kieleen sillä seurauksella, että akustinen pianoääni vaimenee täydellisesti. Koskettimistoon sekä flyygelissä myös vasaroihin asennetut sensorit välittävät hienoimmatkin nyanssit digitaaliselle äänigeneraattorille, joka kehittyneiden samplaus- ja mallinnusteknologioiden avulla tuottaa autenttisen pianonsoittokokemuksen korvakuulokkeiden välityksellä. Yamaha Silent-piano mahdollistaa pidemmätkin soittorupeamat muita häiritsemättä ja kellonaikaa katsomatta.

 

Yamaha TransAcoustic Piano™  (TA3) on SILENT -pianon jatkokehitys, jossa täysikuusipuista kaikupohjaa hyödynnetään kaiuttimena siihen liitettyjen aktuaattoreiden avulla. Kaikki sisäiset ja ulkoiset digitaalisignaalit, kuten esim. sisäänrakennettu ääniydin, Bluetooth-suoratoisto, sekä USB audio, ovat vahvistettavissa kaikupohjaa hyödyntäen.

 

Yamaha on hybridipianojen ehdoton pioneeri ja on johtanut kehitystä jo yli 30 vuoden ajan. Hybridimallisto koostuu SILENT piano™-, TransAcoustic™-, Disklavier™- ja AvantGrand™ -sarjojen pianoista ja flyygeleistä. Maailman ensimmäinen SILENT-piano julkaistiin vuonna 1993 ja uudet SH3- ja SC3 -sarjat edustavat malliston viidettä sukupolvea. Niissä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla Yamahan yli 100-vuotinen pianonrakennuksen osaaminen sekä 35-vuoden tinkimätön pioneerityö musiikkiin suunnatun digitaaliteknologian parissa.

 


 

SILENT Piano™ (SH3) ja TransAcoustic Piano™ (TA3)
perusominaisuudet

 


 

 

 

Akustista soittokokemusta aidoimmillaan

 

Yamahan pianot ovat korkean laatunsa sekä täyteläisen kauniin äänensä ansiosta inspiroineet pianisteja kehittämään soittotaitojaan sekä ilmaisemaan itseään jo yli 100 vuoden ajan. 

SILENT piano™ ei tee tässä poikkeusta, sillä se pohjautuu aina akustiseen Yamaha pianoon tai flyygeliin.

 

 

Äänetöntä pianonsoittoa kuulokkeiden välityksellä


Äänettömässä  SILENT-tilassa digitaalista ääniydintä soitetaan kuulokkeiden välityksellä akustisen pianon koskettimistolta. Täydellisen autenttinen soittotuntuma yhdistettynä markkinoiden kehittyneimpään digitaaliääniytimeen takaa laadukkaita harjoitteluhetkiä muita häiritsemättä.

 

 

 

Nykyaikaisen rajatonta ilmaisua ja laajennettavuutta


Markkinoiden edistyksellisin USB-audio/MIDI -toiminnallisuus mahdollistaa lähes rajattoman laajennettavuuden Mac/PC/iOS/Android -tietokoneympäristöissä.


 

TransAcoustic Piano™ (TA3)
lisäominaisuudet

 


Säädettävä voimakkuus

 

Yamaha TransAcoustic™ -piano on normaalitilanteessa kuin mikä tahansa akustinen piano soiden luonnollisesti kielistön ja kaikupohjan avulla. Kun taas tilanne vaatii vaimeampaa sointia, asetetaan piano TransAcoustic -tilaan, jolloin pianon kaikupohja muuttuu kaiuttimeksi, jonka äänenvoimakkuus on säädettävissä volume-potikan avulla.

Siitä huolimatta, että TransAcoustic -tilassa äänen alkulähteenä toimii digitaalinen ääniydin, säilyttää soitin akustisen pianon ilmaisuvoiman välittämällä  pianistille sekä autenttisen äänen että kielistön ja kaikupohjan tuottamat resonanssienergiat.

Akustinen piano kaiuttimena!

 

TransAcoustic™ toimii kaiuttimena vahvistaen digitaalisia äänisignaaleja kaikupohjansa avulla; soita ääniytimen tuottamia piano- ja soitinääniä, kuuntele esiohjelmoituja tai itse äänittämiäsi kappaleita, tai hyödynnä TransAcoustic -pianoa massiivisena Bluetooth-kaiuttimena suoratoistamalla suosikkilistoja suosituilta palveluilta, kuten esim. Spotify tai Apple Music.

 

USB MIDI/audio -ominaisuus mahdollistaa tietokonepohjaisten DAW-työasemien ja nuotinnusohjelmien (Cubase, Pro Tools, Ableton, Dorico, Sibelius, Finale) audiomonitoroinnin kaiuttimena toimivan kaikupohjan avulla!


 

TransAcoustic Piano™

tekniikka

 


Yamaha TransAcoustic Piano™ on SILENT Piano™, johon on lisätty ominaisuus, jossa kaikupohja vahvistaa sisäisiä ja ulkoisia äänilähteitä siihen liitettyjen aktuaattoreiden avulla. Akustisessa pianossa kielten värähtely siirtyy kuusipuiseen kaikupohjaan, joka vahvistaa ja värittää ääntä sekä muuttaa värähtelyn ilman liikkeeksi, joka aistitaan äänenä. TransAcoustic -teknologia hyödyntää edellämainittua fysiologiaa ja vahvistaa akustisten kielien lisäksi myös digitaalisia signaaleja.

Sisäänrakennetun ääniytimen lisäksi kaikki ulkoiset digitaalisignaalit, kuten esim. langaton Bluetooth-suoratoisto ja langallinen USB audio, ovat vahvistettavissa kaikupohjan avulla.

 

 

 

 

Digitaalista ääntä akustisella viimeistelyyllä

 

TransAcoustic™ -teknologia ei nojaudu kaiuttimiin, vaan vahvistaa digitaalisia signaaleja kaikupohjaan liitettyjen aktuaattoreiden avulla. Sisäisen tai ulkoisen äänilähteen tuottama digitaalisignaali siirtyy aktuaattoreiden välityksellä kaikupohjaan, jossa se vahvistuu ja muuttuu koko soittimen läpi kulkevaksi värähtelyenergiaksi.


Digitaalisen ääniytimen upeat CFX- ja Bösendorfer Imperial -flyygelit soivat ennenkuulumattoman autenttisesti hyödyntäen akustisen kielistön rikast resonanssirekisteriä sekä flyygelikannen tuottamaa luonnollista projisointia.

 

 

 

Korkeanteknologian sensori- ja aktuaattorijärjestelmä


Yamahan varta vasten kehittämät aktuaattorit liitetään akustisen pianon tai flyygelin kaikupohjaan kevyeiden elementtien avulla, jolloin soittimen soinnilliset ominaisuudet säilyvät muuttumattomina akustisessa tilassa. Aktuaattorit pystyvät keveydestään huolimatta tuottamaan erittäin laajan dynamiikkarekisterin hiljaisimmasta kuiskauksesta voimalliseen fortefortissimoon.


Aktuaattorit tukevat myös Articulation Sensor -teknologiaa, jolloin hienostuneimmatkin nyanssit välittyvät tarkasti koskettimistosta kaikupohjaan

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SILENT piano™ (SH3) & TransAcoustic Piano (TA3)

toiminnot


ARTICULATION SENSOR -järjestelmä

TransAcoustic ja SILENT -sarjojen pianot ja flyygelit ovat varustettuna Yamahan vasta kehittämällä Articulation -sensorijärjestelmällä (Articulation Sensor System), jossa koskettimiston sähkömagneettiset induktiosensorit lukevat ja muuntavat pianistin artikulaatiot kehittyneelle ääniytimelle ymmärrettäväksi dataksi.

 

Yamahan kehittämä algoritmi jälleenrakentaa tarkan digitaalisen mallin akustisen pianon fysiologiasta, jossa pianistin tuottama liike-energia siirtyy koskettimesta vasarakoneiston välityksellä kieleen. Vasaran lyönti kieleen simuloidaan korkearesoluutioisesti, jotta äänenmuodostus säilyy pianistin haluaman laisena.

 

 

Sähkömagneettiset induktiosensorit eivät ole mekaanisesti yhteydessä koskettimistoon taaten soittotuntuman, joka on yhtenäinen minkä tahansa akustisen Yamaha pianon tai flyygelin kanssa. 

 

TransAcoustic ja SILENT -sarjojen flyygelit ovat varustettuna kahdella erillisellä sensorilla; koskettimiston induktiosensori sekä vasaraan asennettu optinen tunnistin. Kaksi mittauspistettä mahdollistavat flyygelille ominaisia soittotekniikoita, kuten esim. saman äänen nopeat repetitiot.

 

Sähkömagneettinen induktiosensorijärjestelmä on herkkyydeltään vallankumouksellinen tarkka ja tarjoaa markkinoiden ylivoimaisinta pianokokemusta SILENT -tilassa.

 

 


 

GRAND EXPRESSION -mallinnus

 

Pianisti muodostaa pianon tai flyygelin soinnin kosketuksensa avulla. Kosketus ohjaa tarkkaan rakennetua koneistoa, jossa koskettimeen kohdistettu energia välittyy vipujen, jousien ja vasaroiden avulla kielten värähtelyenergiaksi. Pianistin kosketus ei pelkästään rajoitu voimakkuuteen jolla koskettimia soitetaan tai vapautetaan, vaan myös koskettimien syvyyssuuntaiseen ja nopeuteen liittyvään hallintaan. Esimerkiksi, kevyellä otteella soitetut trillit ja legatot, joissa sormet miltei liitelevät koskettimien yllä tuottavat ilmavan pehmeän soinnin.


Virtuaalinen resonanssimallinnus (VRM)

 

Konserttiflyygelin rikas sointi muodostuu läpi koko soittimen kulkevasta värähtelyenergiasta. Kielten värähtely siirtyy puiseen kaikupohjaan, joka vahvistaa ja värittää ääntä sekä muuttaa värähtelyn ilman liikkeeksi, joka aistitaan äänenä. Resonansseihin vaikuttavat myös koneiston osat, kuten esim. sammuttajat. Yamahan uudelleen kehitetty Virtual Resonanace Modeling -algoritmi jäljentää uskottavasti resonanssirekisterin kompleksisuutta, mutta myös yli 230 kielen välistä vuorovaikutteisuutta, jossa resonanssit muuttuvat asteittain pedaalin ja koskettimien liikkeitä mukailleni. Algoritmi laskee fysikaaliset mallit myös vaimentimien hälyäänille, aliquot-kielistön resonansseille, kaikupohjalle ja soittimen kotelolle.


Kolmiulotteinen Binaural-kuulokeääni


Binaural-tekniikalla toteutettu kolmiulotteinen äänimaisema takaa todentuntuisen elämyksen kuulokkeilla soittaessa. Keinopään avulla tallennettu ääni vangitsee ihmiskorvan lailla mm. sijaintiin liittyvät tiedot uskomattomalla tarkkuudella. Täyteläisen dynaaminen ääni kaikkine resonansseineen välittyy niin todenmukaisesti, että unohdat soittavasi kuulokkeiden välityksellä!
TransAcoustic ja SILENT -sarjojen Yamaha CFX- ja Bösendorfer Imperial -flyygelit ovat äänitetty kuulokekuuntelua varten Binaural-tekniikkaa hyödyntäen. Lisäsoitinäänten tilantuntua korostetaan taas vuorostaan DSP-pohjaisen Stereophonic Optimizer -teknologian avulla.


Quick Escape löysäysmekaniikka (flyygeli)


Flyygelin Escapement-mekanismi (löysäys) vapauttaa vasaran välittömästi sen iskeydyttyä kieleen, jotta ääni voi soida vapaasti siihen saakka, kunnes kosketin vapautetaan täydellisesti. Löysäysmekaniikka mahdollistaa myös saman äänen nopeat repetitiot. Vapautetun vasaran etäisyys kieleen on n. 1,5 mm. TA3, SH3 sekä GB1K -sarjojen flyygelit ovat varustettuna Yamahan patentoimalla Quick Escape -löysäysmekaniikalla, joka säilyttää akustisen flyygelin repetitionopeuden, herkkyyden ja ilmaisuvoiman myös SILENT- ja TransAcoustic -tiloissa soitettaessa.


 

Harjoitustoiminnot ja rytmitaustat

 

Harjoita soittotekniikkaasi sisäänrakennettujen kappaleiden avulla (Hanon, Bayer, Czerny ja Burgmüller). Harjoittele kappaleiden soidessa oikea ja vasen käsi erikseen tai yhtä aikaa.

TransAcoustic ja SILENT -sarjojen pianoissa on vakiona 20 rytmin säestysautomatiikka (rummut ja basso). Mausta esitystäsi bänditaustoilla tai harjoittele rytmiikkaa metronomia viihdyttävämällä tavalla.


 

 

 

Sisäänrakennettu tallennustoiminto


Sisäänrakennettu tallennustoiminto mahdollistaa oman esityksesi äänittämisen helposti ilman sen kummempia valmisteluja. Tallennusformaatiksi voi valita joko MIDI:n tai audion.


 

 

Langaton Bluetooth Audio ja MIDI

 

Langaton Bluetooth-yhteys tukee Audio- ja MIDI -dataa.

Langaton Audio mahdollistaa esim. suosittujen suoratoistopalvelujen kuuntelua SILENT-pianoon kytkettyjen kuulokkeiden kautta. Kätevä ominaisuus kappaleita opiskellessa.

Bluetooth MIDI  lisää käyttömukavuutta Smart Pianist -applikaatiota käytettäessä.


Rajatonta ilmaisua ja laajennettavuutta


Markkinoiden edistyksellisin USB-audio/MIDI -toiminnallisuus mahdollistaa lähes rajattoman laajennettavuuden Mac/PC/iOS/Android -tietokoneympäristössä.

Ilmainen Yamaha Smart Pianist -applikaatio tarjoaa mielenkiintoisia lisäohjelmia soitonharjoitteluun, ja se muuntaa jopa kaikki älytabletilla olevat audiotiedostot nuottikuvaksi.

Kaikki suosituimmat musiikkiapplikaatiot ja ohjelmat, kuten Garageband, Logic Pro X, MainStage, Ableton, Cubase/Cubasis, Sibelius ja Dorico ovat yhteensopivia SILENT ja TA -sarjojen kanssa - soita matalalla latenssilla laadukkaita softasyntikoita korvakuulokkeiden välityksellä, tuota, sävellä ja äänitä musiikkia moniraitasesti ammatitason huippuohjelmia hyödyntäen, tai orkestroi nuotinnusohjelmien upeita samplekirjastoja soittaen reaaliajassa.


Lisäsoitinäänet ja periodisoittimet

 

TransAcoustic ja SILENT -sarjojen pianot tarjoavat kattavan kokoelman lisäsoitinääniä, kuten esim. sähköpiano, urku, celesta, vibrafoni, jousia ja paljon muuta.

Lisäsoitinäänikirjasto käsittää myös kokoelma historiallisia periodisoittimia (neljä fortepianoa ja kaksi Cembaloäänikertaa). 

LISÄTIETOJA